Har du behov for hjelp med en tegning eller to?

  • Vi hjelper deg og får på plass det nødvendige tegningsgrunnlaget som kreves i en Byggesøknad.
  • Husk at i en eventuell byggesøknad skal det vedlegges både eksisterende og nye tegninger.
  • Vi lager skisser, plan-, snitt- og fasadetegninger, 3D-tegninger, maskin- og byggetegninger, brann- og rømningsplaner samt O-planer.
  • Og vi lager tegninger for visualisering
  • Våre skisser og tegninger utarbeides i Archicad fra Nordic Bim Group

Kontakt oss