Vi hjelper deg med tegningsgrunnlaget

  • Vi hjelper deg og får på plass det nødvendige tegningsgrunnlaget som kreves i en Byggesøknad.
  • Husk at i en eventuell byggesøknad skal det vedlegges både eksisterende og nye tegninger.
  • Vi lager skisser, plan-, snitt- og fasadetegninger, 3D-tegninger, maskin- og byggetegninger, brann- og rømningsplaner samt O-planer.
  • Vi hjelper deg med Hageplanleggingen.
  • Vi skisserer og lager tegningsgrunnlag i forbindelse med Hageplanlegging og Hagedesign og dersom du er medlem av Det Norske Hageselskap får du inntil 3 timers hjelp med hageplanlegging til medlemspris kr 3.500,- (inkl. mva). 
  • Vi leverer også tegninger for visualisering.
  • Våre skisser og tegninger utarbeides i Archicad fra Nordic Bim Group.

Kontakt oss