Hjelp til Byggesøknad

 • Krever tiltaket at du søker om byggetillatelse?
 • Skal du sende inn en byggesøknad?
 • Vi sender din byggesøknad heldigitalt.
 • Mangler du ferdigattest?
 • Skal du gjøre forandringer på fasaden, tilbygg eller påbygg?
 • Krever tiltaket at du må søke? Hva kan du bygge uten å søke?
 • Hvilken dokumentasjon skal sendes til kommunen i ettertid dersom tiltak utført ikke hadde krav om byggemelding i forkant?
Vi kan svare deg på de fleste spørsmål og vi har lang erfaring i å sammenfatte, fylle ut og sende inn byggesøknader, i tillegg til å koordinere små og mellomstore prosjekter, for det private markedet og for næringslivet. 
 
 • Med heldigital byggesøknad får vi riktig fokus på funksjonaliteten, prosessflyten, gjenbruk og samhandling av data i de forskjellige skjemaene og bedre kvalitet på forsendelsen
 • Vi har ansvar for at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger
 • Vi har all kontakt med bygningsmyndighetene
 • Vi vil samordne de øvrige ansvarshavende og påse at alle nødvendige fagområder er ansvarsbelagt
 • Vi er ansvarlig søker
 • Vi sender nabovarsel
 • Vi sender byggesøknaden til kommunen
 • Vi er mottaker og har ansvar for å videresende tillatelser, vilkår og pålegg fra kommunen

Kontakt oss

Her er noen innfallsvinkler (ord og uttrykk) i byggesaker, men dette er ikke uttømmende:

 • Arealoverføring
 • Avkjørsel
 • Avstand
 • Bebygd areal/BYA
 • Bod / skjul
 • Bolig
 • Bruksareal/BRA
 • Bruksendring
 • Bruttoareal
 • Bygge
 • Byggesøknad
 • Deling
 • Dispensasjon
 • Fasadeendring
 • Ferdigattest
 • Fredning
 • Garasje
 • Gjennomføringsplan
 • Gnr/bnr
 • Grensejustering
 • IG
 • Innkjørsel
 • Inngangsparti
 • Kart
 • Kommuneplan
 • Kulturminne
 • Lager
 • LNF
 • Lover og regler
 • Midlertidig brukstillatelse
 • Nabovarsel
 • Næringsbygg
 • Reguleringsplan
 • Ombygging
 • Oppmåling
 • Rettigheter
 • Riksantikvaren
 • Rive
 • SEFRAK
 • Seksjonering
 • Situasjonskart
 • Skilt og reklame
 • Skisse
 • Strandsone
 • Svømmebasseng
 • Tak-konstruksjon
 • Tegninger
 • Tilbygg
 • Tillatelse
 • Utnyttelsesgrad
 • Utomhusplan
 • Utslippstillatelse
 • Veirett
 • Ventilasjon
 • Verksted
 • Vinduer